DANH SÁCH ĐƠN THƯ
 
Tên công dân Địa chỉ
Loại đơn Từ ngày  đến 
Tình trạng Số phiếu
Chuyển xử lý Nội dung
 Có 412 đơn thư được tìm thấy. Số đơn thư hiển thị 
STT
Tên công dân
Địa chỉ
Số phiếu
Người nhận
Ngày nhận
Ngày trả
Tóm tắt nội dung
1
Lương Quang Trường ()
Trú tại tổ 15, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn
33
Hồ Thị Minh Hiếu
17/01/2019
27/01/2019
Không đồng ý với cách tính thuế của Chi cục Thuế quận Ngũ Hành Sơn đối với hộ ông (Lê Minh Trung)
2
Đào Ngọc Dần, Trần Thị Tửu ()
Trú tại tổ 8, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê
32
Hồ Thị Minh Hiếu
17/01/2019
27/01/2019
Kiến nghị liên quan đến việc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất với thửa đất số 02, tờ bản đồ số 00 thuộc khu dân cư Trung Nghĩa, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu (Lê Minh Trung)
3
Trần Văn Quang ()
Trú tại tổ 65, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn
34
Hồ Thị Minh Hiếu
17/01/2019
27/01/2019
Kiến nghị về kết quả giải quyết đền bù giải tỏa và bố trí tái định cư đối với hộ ông (Lê Minh Trung)
4
Võ Thị Ngọc ()
Trú tại 27 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu
31
Hồ Thị Minh Hiếu
16/01/2019
26/01/2019
Kiến nghị về việc Sở TNMT không cấp đổi Giấy CN QSD đất của thửa đất A12 tờ bản đồ số 7/7 phường Hòa Cường Nam (Lê Minh Trung)
5
Nguyễn Xuân Dư ()
Trú tại tổ 18B, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ
30
Hồ Thị Minh Hiếu
15/01/2019
25/01/2019
Kiến nghị về việc hiện nay gia đình ông không có lối đi riêng (Lê Minh Trung)
6
Bùi Vĩnh Linh ()
Trú tại 78 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê
30
Hồ Thị Minh Hiếu
15/01/2019
01/03/2019
Khiếu nại Quyết định số 6340/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND thành phố (Lê Minh Trung)
7
Mai Văn Đồng, Hồ Thị Hoa ()
Trú tại tổ 16, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn
27
Hồ Thị Minh Hiếu
15/01/2019
30/01/2019
Đè nghị bố trí đất ở và bố trí tái định cư bằng diện tích thu hồi của hộ ông (Lê Minh Trung)
8
Linh mục Trương Gia Ninh ()
Giáo xứ Chính Trạch
22
Hồ Thị Minh Hiếu
14/01/2019
24/01/2019
Xin lại đất để mở rộng khuôn viên nhà thờ giáo xứ Chính Trạch (Lê Minh Trung)
9
Trần Văn Khỏe ()
Trú tại tổ 67, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn
25
Hồ Thị Minh Hiếu
14/01/2019
24/01/2019
Kiến nghị về việc giải quyết đền bù giải tỏa đối với hộ ông (Lê Minh Trung)
10
Lâm Đình Sính ()
Trú tại 80 Bà Huyện Thanh Quang, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn
24
Hồ Thị Minh Hiếu
14/01/2019
28/02/2019
Khiếu nại về việc bắt buộc chuyển đổi thời hạn sử dụng đất và việc ngăn chặn xây dựng công trình trên đất của gia đình ông (Lê Minh Trung)