DANH SÁCH ĐƠN THƯ
 
Tên công dân Địa chỉ
Loại đơn Từ ngày  đến 
Tình trạng Số phiếu
Chuyển xử lý Nội dung
 Có 800 đơn thư được tìm thấy. Số đơn thư hiển thị 
STT
Tên công dân
Địa chỉ
Số phiếu
Người nhận
Ngày nhận
Ngày trả
Tóm tắt nội dung
1
Lê Thị Quý ()
Trs tại 302/1 Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu
30
Hồ Thị Minh Hiếu
03/08/2020
18/08/2020
Khiếu nại liên quan đến việc thu hồi đất nhưng không bố trí TĐC đ/v hộ ông (Lê Xuân Hòa)
2
Nguyễn Hồng Quảng (1954)
tổ 2 phường Hòa Thuận Đông
299
Lê Thị Thu Hà
28/07/2020
07/08/2020
Đơn xin thuê chung cư (Lê Minh Trung)
3
Nguyễn Ngọc Kim (1969)
An Thượng 15 phường Mỹ An
298
Lê Thị Thu Hà
23/07/2020
02/08/2020
Đơn xin cứu xét để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Lê Minh Trung)
4
Võ Nguyễn Đức Dũng (1986)
Chung cư Nam Cầu Cẩm Lệ
297
Lê Thị Thu Hà
23/07/2020
02/08/2020
Đơn kiến nghị xem xét sửa đổi một số công văn, QĐ của UBND thành phố và TTQLKT Nhà Đà Nẵng, làm ảnh hưởng cho các hộ dân nghèo đang ở chung cư (Lê Minh Trung)
5
Nguyễn Văn Ninh (1966)
tổ 26 phường Hòa Khánh Bắc
296
Lê Thị Thu Hà
23/07/2020
02/08/2020
Đơn kiến nghị việc giải tỏa đền bù (Lê Minh Trung)
6
Các hộ dân làng Kim Kiên ()
phường Hòa Hiệp Bắc
295
Lê Thị Thu Hà
23/07/2020
02/08/2020
Đơn kiến nghị về việc điều chỉnh lại quy hoạch (Lê Minh Trung)
7
Nguyễn Thị Tuyết Mai ()
phường Hòa Xuân
294
Lê Thị Thu Hà
23/07/2020
02/08/2020
Đơn kiến nghị thu hồi một phần Quyết định 1931/QĐ-UBND của UBND thành phố (Lê Minh Trung)
8
Trần Đình Vượng ()
tổ 24 phường Tân Chính
293
Lê Thị Thu Hà
23/07/2020
02/08/2020
Đơn kiến nghị tranh chấp lối đi chung (Lê Minh Trung)
9
Phan Văn Phú ()
phường Hòa Cường Nam
292
Lê Thị Thu Hà
23/07/2020
02/08/2020
Đơn trình bày việc làm sai trái của ông Ngô Tiến Khoa, chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Hòa Cường Nam (Lê Minh Trung)
10
Công Ty Cổ phần Bảo Nguyên ()
phường Phước Mỹ
291
Lê Thị Thu Hà
23/07/2020
02/08/2020
Đơn kiến nghị về việc ngừng hoạt động sân khấu cộng đồng tại công viên Biển Đông (Lê Minh Trung)